Cử nhân Sư phạm – Giáo dục Tiểu học

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này dành cho các sinh viên muốn lấy bằng đại học phù hợp để trở thành các giáo viên được cấp chứng nhận chuyên môn. Văn bằng này học 1,5 năm, gồm 62 tín chỉ đề hoàn tất bằng Cử Nhân Sư Phạm và đây có thể xem là văn bằng hai. Học văn bằng hai cũng khả thi đối với những học viên đã nộp đơn mà chưa có bằng đại học nhưng có chứng chỉ *Red Seal vẫn được phép giảng dạy. Khóa học trải nghiệm thực tế được hoàn tất qua ba học kỳ toàn thời gian và mùa khai giảng sẽ là vào Mùa Thu mỗi năm học. Tất cả các khóa học sẽ diễn ra tại khuôn viên trường tại Nanaimo và được nghỉ học vào các tháng hè.

Sinh viên có thể chọn nộp đơn đăng ký dạy bậc tiểu học và/hoặc trung học. Khóa học sẽ tập trung chuyên sâu vào bậc tiểu học và trung học. Một trong hai lựa chọn này tạo điều kiện để học viên có thể dạy luôn cấp bậc trung học. Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các học viên có thể trở thành các giáo viên chất lượng cao. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được đề cử đến Hội đồng Giáo viên (TRB) tại Bộ Giáo Dục tỉnh B.C để được cấp “Văn bằng Nghiệp vụ”. Văn Bằng này rất cần thiết để làm việc ở các trường tư, trường công và trường quốc tế.

*Red Seal Certificate: Chứng chỉ có giá trị liên bang; cho phép bạn có thể làm việc trên toàn lãnh thổ Canada, không giới hạn tỉnh bang.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu bằng Cử nhân hệ 4 năm 
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•   Điều kiện tiên quyết: xem link để biết thêm chi tiết: https://www2.viu.ca/forms/Acceptable-Elem-Prerequisite-Listings.pdf
•  Hồ sơ thí sinh: Các thí sinh sẽ được yêu cầu nói rõ lý do vì sao theo đuổi công việc giảng dạy này và dẫn chứng kinh nghiệm sống có liên quan tới giảng dạy cũng như trả lời những câu hỏi có liên quan đến trọng tâm của chương trình này.

Các khoản phí khác

•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Tiền sách và dụng cụ : $950 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020