Cử nhân - Tâm lý học (Bachelor of Science - Psychology)

Mô tả chương trình học

 
Tâm lý học nghiên cứu về bản chất con người - cách mọi người truyền đạt thông tin, những gì thúc đẩy họ và cách họ phát triển và thay đổi. Các nhà tâm lý nghiên cứu về hành vi và chức năng não bộ, thu thập thông tin, xác định các chứng rối loạn và nghiên cứu các trạng thái về cảm xúc. Họ áp dụng các phương pháp như quan sát, đánh giá và thí nghiệm để phát triển lý thuyết về niềm tin cũng như cảm xúc ảnh hưởng đến một người. Trong khi hầu hết mọi người đều nhận thức được tâm lý học lâm sàng, lĩnh vực tâm lý học thì bao quát và bao gồm nhiều lĩnh vực phụ như tư vấn, phát triển, pháp y, công nghiệp tập trung, tâm lý học đường và xã hội. Các học viên sẽ nâng cao tư duy phản biện và các kỹ năng khoa học để giải quyết vấn đề nhân sự quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực.

Các học viên được khuyến khích theo đuổi nghiên cứu phối hợp với đội ngũ giảng dạy để phát triển kỹ năng của họ và đạt được kinh nghiệm. Khoa Tâm lý học tiến hành nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như ảnh hưởng của những cá nhân trong môi trường làm việc, đánh giá tính cách cá nhân, điều trị và ngăn ngừa chấn thương tâm lý và ảnh hưởng của nó, làm giảm ảnh hưởng căng thẳng nghề nghiệp và khám phá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người bệnh. Bên cạnh đó, các học viên được mời để trải nghiệm khóa đào tạo thực tế với sự giám sát của đội ngũ giảng viên trong nhiều môi trường cộng đồng khác nhau.  

Văn bằng này đang giảng dạy nhằm áp dụng các phương pháp khoa học nhằm xác minh những câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi về hành vi con người.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác:

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước