Cử nhân Thiết kế Đồ họa

Mô Tả Chương Trình Học

Văn bằng của chương trình này đề cao các yếu tố thực hành và ứng dụng rộng rãi bằng hính thức mô phỏng loại hình công việc thực tế nhằm xây dựng năng lực  cho sinh viên đáp ứng những yêu cầu về Xử lý Đồ họa và Truyền thông Hình ảnh số trong thời đại văn hóa thông tin và kiến thức ngày nay. Chương trình của văn bằng này cũng đẩy mạnh các kỹ năng liên quan tới chương trình đào tạo Cử Nhân, bao gồm các kỹ năng phân tích và tư duy sáng tạo, kỹ năng diễn thuyết và kỹ năng giao tiếp văn phòng, cũng như kỹ năng linh hoạt và thích nghi với môi trường chung. Các sinh viên sẽ phát triển ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, những nền văn hóa và các vấn đề thông tin liên lạc toàn cầu. Chương trình học có đặc điểm gồm giảng dạy lý thuyết, các phòng học đặc dụng, phòng thực hành trên máy tính, phê bình nghệ thuật, đề án công việc, phát triển danh mục đầu tư và chương trình tốt nghiệp. Tác phong học tập nghiêm túc với các kỹ năng quản lý thời gian theo yêu cầu của khóa học. Trong quá trình học, các sinh viên sẽ thực hiện nhiều đề án và đưa ra hạn nộp đề án, thực hiện các đề án theo nhóm, nghiên cứu, báo cáo, hợp tác, tương tác và trình bày đề án của mình.

Những kỹ năng chung ở năm đầu tiên của chương trình sẽ được xây dựng trên nền tảng vững chắc, các khóa học ở năm thứ hai đòi hỏi các sinh viên vận dụng và phát triển những nền tảng kỹ năng này trong các lĩnh vực cụ thể và chi tiết hơn. Các khóa học nâng cao của văn bằng này sẽ giúp khám phá cách giải quyết vấn đề, nghiên cứu, khám phá sáng tạo, đổi mới và khám phá những vấn đề về văn hóa ở mức độ sâu và phức tạp hơn.
 
Những yêu cầu khác

•  Thư trình bày dự định:  trình bày khoảng 100-300 từ, nêu rõ mục đích ghi danh chương trình học và hướng nghiên cứu về nghề nghiệp.
•  Hồ sơ năng lực: xem link để biết thêm chi tiết https://calendar.viu.ca/fine-arts/bachelor-design-graphic-design.
•  Sơ yếu lý lịch
•  2 thư giới thiệu: từ những người sử dụng lao động hay các giáo sư trước đây và hiện tại. Thư giới thiệu phải có tiêu đề thư và được ký nhận bởi người làm đơn. Thư giới thiệu phải gồm có tên thí sinh, tên người chứng nhận, thông tin liên lạc, tổ chức, chức vụ hoặc cương vị, những đặc điểm chính mà ứng viên có được (Ví dụ: các kỹ năng, vai trò lãnh đạo, thông tin, kiến thức, mức độ tự cậy, sáng kiến).

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $3,000 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí hội đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020