Cử nhân Thiết Kế Đồ Họa – Quản Trị

Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân Thiết Kế Đồ Họa dành cho những sinh viên muốn theo đuổi công việc chuyên nghiệp bằng môn học sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật số, In ấn Thiết kế Đồ họa. “ Thiết Kế Đồ Họa là một hoạt động giải quyết vấn đề mang tính học thuật, nó bao gồm kỹ năng nhạy bén về trực quan và kiến thức về lĩnh vực thông tin, công nghệ và thương nghiệp. Người thiết kế đồ họa có chuyên môn trong cách sắp đặt và bố cục những thông tin mang tính trực quan, có thể hỗ trợ thông tin và đưa ra định hướng. Họ cung cách cho khách hàng những danh mục như: nghiên cứu, dự toán, lập kế hoạch, cộng tác, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng, thiết kế và đánh giá tính thẩm mỹ, quảng cáo và định hướng nghệ thuật.” (Ashworth, Hilary ed. The Business of Graphic Design, A Professional’s Handbook. Toronto: Association of Registered Graphic Designers of Ontario, 2001).

Công việc của những người làm đồ họa là hoạt động trong lĩnh vục như: thiết kế web, vẽ tiêu để, vẽ minh họa, làm phim hoạt hình, sản xuất và biên tập, quảng cáo, thiết kế truyền thông, marketing, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nhận dạng thương hiệu, thiết kế phát thanh, truyền thông cho doanh nghiệp, thiết kế thông tin, thiết kế biên tập, giáo dục, thiết kế môi trường triễn lãm, bảng chỉ dẫn, cũng như những công việc có liên quan. Những nhà thiết kế đồ họa phát triển những kỹ năng để phù hợp với xu hướng kinh tế hiện nay, và có thể ứng dụng cho hầu hết các công việc, kể cả giải quyết các vấn đề sáng tạo cũng như tư duy thiết kế.

Văn bằng của chương trình này đề cao các yếu tố thực hành và ứng dụng rộng rãi, học mô phỏng loại hình làm việc thực tế để tạo cho sinh viên phát triển ngành công nghiệp Xử Lý Đồ Họa và Truyền Thông Hình Ảnh Số nhằm lĩnh hội được tri thức văn hóa thông tin của thời đại này. Văn bằng cũng đẩy mạnh các kỹ năng liên quan tới chương trình đào tạo Cử Nhân, bao gồm các kỹ năng phân tích và tư duy sáng tạo, kỹ năng diễn thuyết và kỹ năng giao tiếp văn phòng, cũng như kỹ năng linh hoạt và thích nghi với môi trường chung. Các sinh viên sẽ học cách nhận thức trách nhiệm xã hội, học nhân bản, các nền văn hóa và các vấn đề thông tin liên lạc toàn cầu. Chương trình học giúp nâng cao khả năng diễn thuyết, các lớp quay phim, phòng thực hành máy tính, phê bình nghệ thuật, đề án công việc, phát triển danh mục đầu tư và chương trình tốt nghiệp. Tác phong học tập nghiêm túc với các kỹ năng quản lý thời gian theo yêu cầu của khóa học. Trong quá trình học, các sinh viên sẽ thực hiện nhiều đề án và đưa ra hạn nộp đề án, thực hiện các đề án theo nhóm, nghiên cứu, báo cáo, hợp tác, tương tác và trình bày đề án của mình.

Những kỹ năng chung ở năm đầu tiên của chương trình sẽ được xây dựng trên nền tảng vững chắc, các khóa học ở năm thứ hai đòi hỏi các sinh viên vận dụng và phát triển những nền tảng kỹ năng này trong các lĩnh vực cụ thể và chi tiết hơn. Các khóa học nâng cao của văn bằng này sẽ giúp khắc phục các vấn đề, nghiên cứu, khảo sát, đổi mới trong bối cảnh văn hóa ở mức độ sâu và phức tạp hơn. Các sinh viên cần tới 21 tín chỉ của môn học và có thể lựa chọn cả hai là môn học mang tính học thuật hay định hướng nghề nghiệp (Xin tham khảo chương trình này)

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $3,000 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020