Cử nhân Tiếng Anh

Mô Tả Chương Trình Học

Nghiên cứu về văn chương cũng là nghiên cứu về văn hóa: những câu chuyện kể và giai thoại, các giá trị và lý tưởng, cuộc đấu tranh và xung đột hình thành nên sự hiểu biết về bản thân mỗi người và  hiểu về các mối quan hệ của chúng ta trên thế giới. Các khóa học trong Khoa Tiếng Anh này sẽ giúp các sinh viên mở rộng kiến thức về văn chương, văn hóa, nhận thức phê bình, cũng như giúp phát triển các kỹ năng cần thiết để bày tỏ  các ý tưởng sao cho hiệu quả bằng văn nói cũng như văn viết. Ngoài nghiên cứu về văn chương, chúng tôi cũng mang đến các khóa học về cách viết văn, nghệ thuật hùng biện, và nghệ thuật nói trước công chúng.

Kết quả của văn bằng được cấp:

•   Cải thiện khả năng đánh giá tính thẩm mỹ và giải trí ở nhiều thể loại văn chương khác nhau
•   Nhận thức văn chương là một sản phẩm của xã hội, mang tính văn hóa, và tính đồng nhất của mỗi cá nhân.
•   Phân tích sâu và diễn giải tài liệu của chương trình cơ bản
•   Tổng hợp các nguồn học thuật có liên quan.
•   Khả năng tổng hợp tư duy phê bình bằng nhiều nguồn thông tin bổ trợ, để săn học bổng độc lập liên quan    tới các đề tài trong khóa học bằng văn bản viết và trình bày.
•   Chọn ra kỹ năng viết bài mang tính học thuật, bao gồm phát triển ngữ âm và phong cách văn xuôi phù hợp khi thuyết trình.
•   Am hiểu về đạo đức học có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng học bổng.
•   Có thể tham gia cộng đồng hỗ trợ học tập.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400,00 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09