Cử nhân - Toán học (Bachelor of Arts - Mathematics)

Mô tả chương trình học

 
Toán học giúp các học viên thỏa mãn những nhu cầu trong một xã hội hiện đại, nơi các kỹ năng phức tạp, định lượng được yêu cầu để giải quyết những chương trình đầy thử thách trong khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, giáo dục và chính phủ. Các nhà toán học phù hợp với các lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ thuật, tin sinh học, khai thác dữ liệu, đồ họa máy tính, kinh tế, dịch tễ học, sinh thái và khí hậu.

Văn bằng này trang bị cho học viên kiến thức căn bản về toán học đồng thời cũng nâng cao giá trị đối với các môn học khai phóng, chương trình này rất lý tưởng cho các học viên quan tâm đến việc giảng dạy hoặc làm việc trong một lĩnh vực phi kỹ thuật về toán học.


Điều kiện nhập học:

 
         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 (Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước