Cử nhân - Toán học Ứng dụng (Bachelor of Arts - Applied Mathematics)

Mô tả chương trình học

 
Toán học giúp cho các học viên các nhu cầu của một xã hội toàn cầu hiện đại, nơi mà những kỹ năng phức tạp, cũng như định lượng đều rất cần thiết để giải quyết chương trình học đầy thử thách về khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, giáo dục và chính phủ. Các nhà toán học quan tâm đến các lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ thuật, tin sinh học, khai thác dữ liệu, đồ họa máy tính, kinh tế, dịch tễ học, sinh thái và khí hậu.

Văn bằng cử nhân về toán học ứng dụng được cung cấp với bốn môn tùy chọn: khoa học máy tính, kỹ thuật, toán sinh học và kinh doanh. Tùy chọn này là thích hợp nhất đối với những người có kế hoạch đi học cao học hoặc làm việc trong doanh nghiệp hay công nghiệp.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước