Cử Nhân Tội Phạm Học

Mô Tả Chương Trình Học

Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho sinh viên khái niệm cũng như những kỹ năng thực tiễn nghiên cứu về tính pháp lý đối với bộ môn Chuyên Ngành Tội Phạm. Chương trình học đề cao những kỹ năng nghiệp vụ thông qua việc đào tạo đạo đức nghề nghiệp, phương thức hòa giải, sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm những chủ đề có liên quan, viết bài, trình bày dữ kiện, và làm việc theo nhóm nhỏ với từng công việc cụ thể. Vào năm thứ 4, bạn có thể lựa chọn những Chuyên Ngành Về Tội Phạm để làm đồ án nghiên cứu hoặc  có thể tham gia thực tập ngành này.

Mặc dù trọng tâm của chương trình là giảng dạy các vấn đề liên quan đến pháp lý, nhưng các sinh viên phải đăng ký học lấy bằng tương đương với từng lĩnh vực  nghiên cứu tại các cơ sở tư nhân có yêu cầu các kỹ năng về quản trị đề án, phân tích pháp lý cũng như những kỹ năng thông tin.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

. Phải thông thạo Tiếng Anh
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha Khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí Hội Sinh Viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020