Cử nhân Tội phạm học (Bachelor of Criminology)

Mô tả chương trình học:

Bằng Cử nhân Tội phạm học của Trường Western cho phép sinh viên nghiên cứu tội phạm và tư pháp hình sự theo khái niệm, áp dụng thực tế, và hiểu được sự ảnh hưởng của chúng lên xã hội như thế nào. Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đảm nhận một sự nghiệp trong lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp hình sự, cộng đồng.

Sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu về thực thi pháp luật và giám sát, lý luận hình sự bổ sung và quốc tế, mô tả văn hóa của tội phạm và những tranh luận đương thời về tội phạm học. Ví dụ về chuyên  ngành phụ như Nghiên cứu Cộng đồng và Trẻ em, Nghiên cứu Tâm lý học hoặc Xã hội hoc. Cuối cùng, sinh viên sẽ được học các kỹ năng và các kiến thức chuyên môn để tạo nên sự khác biệt trong thế giới và trở thành một lực lượng tốt.

Sự nghiệp:

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm kiếm việc làm trong: Nhân viên phát triển Cộng đồng, Cảnh sát, Nghiên cứu nhóm đối tượng cụ thể và quản lý nhóm đối tượng, Sĩ quan của trại cải tạo, phát triển Chính sách.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước