Cử nhân Tổng hợp

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng Cử Nhân của Đại học VIU, có nhiều lựa chọn Chuyên Ngành Chính và Chuyên Ngành Phụ, xây dựng trên thế mạnh thành tích của chương trình giáo dục hệ cử nhân các ngành kinh tế xã hội có từ năm 1969. Các sinh viên  tốt nghiệp sẽ tiếp tục học lên cao học và các chuyên ngành của những trường đại học hàng đầu, trong khi số khác thường sử dụng bằng cấp để tiến thân trong sự nghiệp.

Ở cấp độ thấp, Đại học Vancouver Island đưa ra các khóa học gồm 50 ngành và nghiên cứu liên ngành. Ở cấp độ nâng cao, chương trình lấy bằng Cử nhân sẽ đưa ra các lựa chọn gồm Chuyên Ngành Chính và Chuyên Ngành Phụ, những chuyên ngành mới cũng được cập nhật trong chương trình này.

Chương trình đào tạo của ngành kinh tế xã hội có giá trị và đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Mang tính chất đa dạng và linh hoạt, bằng Cử Nhân chuẩn bị chu toàn cho sự nghiệo cũng như cho bậc đào tạo cao học. Các sinh viên có mong muốn học lên cao học phải sắp xếp thời gian viết bài Thu hoạch sau năm thứ ba đối với một số môn ở bậc cao học. Các sinh viên sẽ được tư vấn lịch học cao học với những yêu cầu đầu vào cụ thể.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400,00 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09