Cử nhân – Trẻ Mầm Non / Giáo dục Tiểu học (Bachelor of Arts – Child Development/Elementary Education)

Mô tả chương trình học:

Chương trình này được thiết kế cho những học viên mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Hoàn thành những nhu cầu chương trình Giáo dục Tiểu học Trẻ Mầm Non (CDEE) , cũng như đáp ứng những yêu cầu giáo dục chung của Đại học Humboldt, gồm các nhu cầu đa dạng và căn bản .

 CDEE có một số đặc điểm nổi bật 
 
  • Các học viên được học những môn học truyền thống được giảng dạy trong các trường tiểu học song song với các khóa học tập trung vào phát triển tính cách của trẻ
  • Chương trình nhấn mạnh đến việc dạy trẻ từ mẫu giáo đến lớp 6
  • Các học viên sẽ tìm hiểu về lớp học, nhà trường , gia đình và cộng đồng ảnh hưởng như thế nào đến quá trình học tập của chúng
  • Các khóa học nghiên cứu những triết lý của giáo dục khác nhau nhưng cũng nhấn mạnh rằng những triết lý đó nhìn nhận trẻ là những học viên tích cực
  • Học viên tìm hiểu các ngành nghề để định hướng rõ hơn mục tiêu chuyên môn  của mình 
  • Học viên sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham gia các lớp dự giờ


Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước