Cử nhân - Triết học (Bachelor of Arts - Philosophy)

Mô tả chương trình học

 
Triết học khám phá những vấn đề cơ bản nhất về cuộc sống của con người, kể cả bản chất và ý nghĩa của những yếu tố cơ bản về kinh nghiệm của con người cũng như các giới hạn về kiến ​​thức. Quá trình nghiên cứu cho học viên thấy rằng các nhà tư tưởng vĩ đại cũng như những ý tưởng lớn đã định hình trong nền văn hóa xưa và nay của chúng ta. Các học viên sẽ nâng cao nhiều kỹ năng tri thức quan trọng, gồm tư duy phản biện và đánh giá sắc bén, khả năng nhìn thấy những tác động và các giải pháp thay thế, để đọc và viết bằng cái nhìn sâu sắc với tính logic cao, và để thực hiện các nghiên cứu chuyên môn cũng như những nghiên cứu sau đại học.

Các học viên Triết học sẽ tìm hiểu về những triết lý đạo đức và chính trị, triết lý của logic, triết học về ngôn ngữ, lịch sử về triết học phân tích, triết học cổ đại. Kant và Wittgenstein đã đặt tên cho một số môn. Đội ngũ giảng dạy sẽ giúp các học viên trình bày rõ ràng trong cách nói và viết, trong suy nghĩ và lập luận rõ ràng để kết nối các ý tưởng lại với nhau.

Văn bằng này giúp các học viên nâng cao các kỹ năng trí tuệ quan trọng, bao gồm tư duy phản biện và đánh giá sắc bén, khả năng nhìn thấy những tác động và các giải pháp thay thế.


Điều kiện nhập học:

 
         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước