Cử nhân triết lý giáo dục (Bachelor of Arts - Art Education)

Mô tả chương trình học:

Chương trình đào tạo cử nhân môn Triết lý Giáo dục tạo điều kiện cho học viên giảng dạy các lớp K-12 - tập trung vào chương trình giảng dạy ở cấp trung học cơ sở và phổ thông. Chương trình giảng dạy Triết lý Giáo dục là sự kết hợp Thực hành giữa Studio, Lịch sử Nghệ thuật và Bảo tàng viện, và cơ hội học tập phục vụ này tạo điều kiện cho các học viên được đào tạo nâng cao để trở thành một nhà triết lý giáo dục giảng dạy ở trường hay trong các bảo tàng viện. Trong chương trình cấp chứng nhận tốt nghiệp năm thứ năm, các học viên được tham dự học các lớp sư phạm và có cơ hội giảng dạy với những Nhà giáo xuất sắc ở hạt Humboltd.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước