Cử nhân Truyền thông - Báo chí

Mô tả chương trình học:

Trong năm đầu tiên của chương trình học, sinh viên sẽ được tiếp cận với tất cả lý thuyết và thực hành truyền thông chung, nhằm cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết tốt về cách các ngành khác nhau kết nối và chồng chéo nhau. Sau đó, sinh viên sẽ tiến hành lựa chọn các chuyên ngành Quảng cáo, Báo chí, Sản xuất nghệ thuật truyền thông và Quan hệ công chúng.

Tiếp đến, sinh viên sẽ nhận vị trí, đơn vị và thực tập để phát triển hiểu biết về các quan điểm đa văn hóa và quốc tế, tham gia tích cực trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng, tìm hiểu về các phẩm hạnh đạo đức, các nguyên tắc công bằng xã hội.

Trong chuyên ngành Báo chí sinh viên sẽ được học cách thức hoạt động của các phương tiện truyền thông kết hợp với kinh nghiệm thực tế trong phát thanh, báo in và báo chí trực tuyến. Ngooài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng báo chí để phù hợp với từng lĩnh vực như báo, tạp chí, internet, đài phát thanh và truyền hình, phương tiện truyền thông công ty và cộng đồng.

Tùy thuộc vào từng chuyên ngành mà sinh viên sau tốt nghiệp có thể luựa chọn làm việc trong các lĩnh vực như: Quảng cáo, Truyền thông Doanh nghiệp, Tin tức và thời sự, Đài phát thanh và truyền hình, Quan hệ công chúng.

 
Điều kiện nhâp học:
 
- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3


Yêu cầu tiếng Anh:
 
Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.


Các khoản chi phí khác:
 
- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx 15,080 AUD/năm