Cử nhân - Vật lý (Bachelor of Arts - Physics)

Mô tả chương trình học

 

Chương trình này được cấu trúc dành cho các học viên tốt nghiệp chương trình đại học về vật lý :
1) Được trang bị để gia nhập thành công và hoàn thành các chương trình nghiên cứu sau đại học về vật lý,
2) Chức năng mang lại hiệu quả cao, các chuyên gia khoa học có trình độ,
3) Thể hiện nhận thức về trách nhiệm của mình nhằm đóng góp cho xã hội bằng đạo đức nghề nghiệp, ý thức xã hội của người hành nghề.

Chương trình Văn bằng Cử nhân đưa bước trình bày rõ ràng đối với chuyên ngành vật lý cơ bản trọng tâm, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt để mang đến các khóa học nghệ thuật và khoa học bao quát. Đặc biệt văn bằng này phù hợp cho những học viên muốn áp dụng kiến thức vật lý khả năng của mình đối với các ngành nghề như sư phạm hoặc chăm sóc sức khỏe.


Điều kiện nhập học:

 

         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước