Cử nhân - Vật lý (Bachelor of Science - Physics)

Mô tả chương trình học

 
Chương trình này được cấu trúc dành để các học viên tốt nghiệp chương trình đại học trong vật lý:
1) Được trang bị để nhập học cách suôn sẻ và hoàn thành các chương trình nghiên cứu sau đại học về vật lý,
2) Chức năng mang lại hiệu quả cao, các chuyên gia khoa học có trình độ,
3) Thể hiện nhận thức về trách nhiệm của mình cho sự đóng góp cho xã hội bằng đạo đức nghề nghiệp, ý thức xã hội của người hành nghề.

Cử nhân Khoa học trang bị cho học viên nền tảng vững chắc về vật lý và toán học để trang bị cho các ngành nghề về khoa học hoặc kỹ thuật. Các khóa học nhiều khắt khe hơn so với văn bằng BA, chương trình giảng dạy được thiết kế để cho phép các học viên năm ba và năm tư tập trung vào chuyên ngành vật lý. Tham gia tối thiểu hai học kỳ về nghiên cứu, mà cao điểm là một luận án tốt nghiệp bắt buộc. Nghiên cứu bổ sung được khuyến khích mạnh mẽ (nhưng không bắt buộc). Các học viên tốt nghiệp có đủ điều kiện làm việc với tư cách là những nhà vật lý và cũng có thể theo đuổi bằng tốt nghiệp vật lý hoặc các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật có liên quan. Các ngành học khác bao gồm: các văn bằng chuyên môn trong y  khoa hoặc các ngành nghề kỹ sư hoặc kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước