Cử nhân Viết Sáng Tạo và Báo Chí

Mô Tả Chương Trình Học

Khoa Văn Phong Sáng Tạo và Báo Chí tại Đại học Vancouver Island mang đến chương trình học toàn diện. Các sinh viên khi tham gia chương trình này sẽ có cơ hội cộng tác với các nhà xuất bản và các nhà văn chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng viết bài ở nhiều thể loại khác nhau như thơ ca, tin tức, thời sự cho đến truyện ngắn để dựng thành kịch bản phim. Các sinh viên cũng có thể tìm hiểu về công tác xuất bản cũng như ngành công nghiệp giải trí và có cơ hội gặp gỡ các nhà viết kịch bản chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc Sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí Hội Sinh Viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí  có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020