Đào tạo Tiếng Anh (6519)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đào tạo Tiếng Anh (ELL) là chương trình chuyên sâu, năm học kỳ, năm cấp độ, và toàn thời gian dành cho các bạn sinh viên sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chương trình này giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh để học tập thành công ở trường cao đẳng, đại học và  thành công trong sự nghiệp sau này. Chương trình Tiếng Anh mở tại Cơ sở Progress và Trung tâm Học tập Eglinton.

Lợi ích của chương trình:

•   Chương trình đào tạo Tiếng Anh (ELL) dựa trên phương pháp giảng dạy và học tập hiện đại.
•   Các thành viên của Khoa là những chuyên gia giảng dạy tiếng Anh có trình độ, tận tâm, cung cấp sự hướng dẫn song song với việc hỗ trợ, khuyến khích và chỉ dẫn.
•   Bạn được học tập với giáo viên hướng dẫn trong thời lượng khoảng 375 giờ mỗi học kỳ.
•   Mỗi đầu vào mới là một mô-đun ngôn ngữ riêng biệt.
•   Có các bài kiểm tra để đảm bảo xác định đúng trình độ ngoại ngữ.
•   Bạn có các đợt đánh giá thường xuyên để đo lường tiến độ học tập.

Thời lượng đào tạo chương trình ESL: 4-20 tháng 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế: $44 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 14 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    28/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020