Diploma cao đẳng - Bảo vệ - An ninh và Điều tra (LSR)

Mô Tả Chương Trình Học

Khi công nghệ và xã hội phát triển nhanh chóng, việc An ninh và Quản lý rủi ro cũng vậy. Bảo mật được xem như là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong chương trình An ninh và Quản lý rủi ro, bạn sẽ được trang bị kiến thức và năng lực để làm việc ở nhiều cấp độ trong một tổ chức an ninh đa ngành. Không giống như nhiều chương trình an ninh khác chỉ chú trọng vào đào tạo nhân viên an ninh, mà chúng tôi chủ động tiếp cận những khái niệm mới trong công nghệ, đây là yếu tố cần thiết để bạn thành công khi trở thành một chuyên gia an ninh với những kỹ năng siêu hạng.

•   Thực địa vào đời thực cung cấp cho bạn thì giờ và những trải nghiệm quý giá để áp dụng những gì bạn đã học.
•   Bạn sẽ lập kế hoạch và đánh giá an ninh, cũng như hỗ trợ các dự án với các đồng nghiệp tại cộng đồng
•   Chương trình này cung cấp khoá đào tạo bổ sung trong việc ngăn ngừa tội phạm thông qua dàn dựng hiện trường
•   Học hỏi từ đội ngũ của chương trình với kinh nghiệm thực tế bao quát và các mối liên hệ trong ngành
•   Chương trình này có đội ngũ cố vấn mạnh mẽ gồm các thành viên là những quản lý an ninh cấp cao
•   Chương trình cộng tác với các các thành phố tự trị địa phương, các tập đoàn và các dịch vụ cấp cứu nhằm mang lại lợi ích cho học viên của chúng tôi.
    
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020