Diploma Cao đẳng - Cảnh sát và Điều Tra - Nghiên cứu Cảnh sát

Mô Tả Chương Trình Học


Bạn có ý thức mạnh mẽ về công lý và niềm tin vững chắc vào các quyền và tự do của mọi công dân? Bạn có thể giải tỏa căng thẳng trong các tình huống căng thẳng? Là một sĩ quan cảnh sát, bạn cần phải cất tiếng nói mạnh mẽ của lý trí và giữ vai trò tiên phong khi phục vụ cộng đồng và bảo vệ các thành viên của cộng đồng trước tình trạng tội phạm và bạo lực.

Lập chính sách trong thế kỷ 21
Chính sách đang thay đổi do nhân khẩu học, áp lực kinh tế và hoạt động tội phạm tinh vi hơn. Đại học MacEwan trang bị cho các chuyên gia cảnh sát những lý thuyết mới nhất về tội phạm học, kỹ thuật điều tra, luật pháp, tâm lý học, thu thập chứng cứ và pháp y.

Ngành nghiên cứu Cảnh sát tại Đại học MacEwan
Văn bằng Diploma Nghiên cứu Cảnh sát cung cấp cho bạn lý thuyết và các nguyên tắc bạn cần để trở thành một sĩ quan cảnh sát có học thức và được trang bị tốt. Chương trình này chuẩn bị cho bạn vai trò lãnh đạo có hiệu quả trong việc ra quyết định và có thể dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Với các khóa học về xã hội học, luật pháp và tâm lý học; một học phần thể dục thể chất; và phát triển kỹ năng chuyên ngành về pháp y, điều tra và lập kế hoạch khẩn cấp, Chương trình Nghiên cứu Cảnh sát cung cấp cho bạn nền tảng để xây dựng sự nghiệp của mình như một thành viên của một dịch vụ cảnh sát ở cấp thành phố, tỉnh và liên bang.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 75.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 86.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, Tối thiểu Writing: 21.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 5.5, Tối thiểu Writing: 5.5, Tối thiểu Listening: 5.5, Tối thiểu Speaking: 5.5)  

Chương trình này KHÔNG nhận ghi dành có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác


•   Điều kiện ưu tiên: Ứng viên phải có ELA 30-1 (Kết quả kiểm tra Tiếng Anh dành cho HS trung học), Nghiên cứu Xã hội 30-1, và 1 môn học bổ sung lớp 12,  hoặc tương đương, với kết quả tối thiểu đạt 50%
•   Kiểm tra thể lực: Ứng viên được yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra thể lực. Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu (xếp hạng 1) cho mỗi phần kiểm tra thể lực và đạt được điểm tối thiểu 30/50. Hoàn thành và gửi tất cả các tài liệu: Xem liên kết để biết thông tin chi tiết: https://www.macewan.ca/contribution/groups/public/document/document/police_fitnesstest.pdf.
•   Mẫu đơn ủy thác công khai thông tin cá nhân. Xem link để biết thêm chi tiết: https://www.macewan.ca/wcm/Registrar/EnrolmentServices/FormsCabinet/PERSONAL_INFO_DISCL_AUTHORIZAT
•   Kiểm tra hồ sơ tội phạm: Ứng viên được nhập học đề nghị phải xuất trình hồ sơ kiểm tra thông tin rõ ràng của cảnh sát (hoặc hồ sơ tương đương từ một cơ quan kiểm soát khác) bao gồm lý lịch tư pháp. Hồ sơ kiểm tra thông tin của cảnh sát phải được nộp theo thời hạn tài liệu được công bố và đã được ban hành trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu thời hạn tiếp nhận chương trình
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,500 mỗi năm
•    Phí Hội Sinh viên: $234 mỗi năm
•    Phí Chăm sóc răng và Y tế: $232 mỗi năm
•    Phí Thể dục Thể thao: $168 mỗi năm
•    Phí Công nghệ Thông tin: $70 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021