Diploma Cao đẳng - Cảnh sát và Điều tra - Nghiên cứu điều tra

Mô Tả Chương Trình Học


Các vấn đề gian lận ngày càng tinh vi, bạo lực và tội phạm đang làm này sinh nhu cầu về các chuyên gia với khả năng điều tra, phân tích và hành động bằng cách sử dụng kết hợp trực giác, chuyên môn và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ. Ứng dụng thị giác của bạn để tìm các chi tiết và chăm sóc cộng đồng hướng tới một sự nghiệp trong lĩnh vực điều tra.

Ngành điều tra tại Đại học MacEwan
Bằng Diploma chuyên ngành Nghiên cứu điều tra, là một phần của chương trình đào tạo Cảnh sát và Điều tra, dùng con mắt nhạy bén và bản năng khám phá của bạn ở một tầm cao mới bằng cách trang bị kiến thức về quản lý rủi ro, phòng chống mất cắp, kỹ thuật điều tra, luật pháp, xã hội học, tâm lý học và quản lý tình trạng khẩn cấp.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 75.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 86.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, Tối thiểu Writing: 21.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 5.5, Tối thiểu Writing: 5.5, Tối thiểu Listening: 5.5, Tối thiểu Speaking: 5.5)  

Chương trình này KHÔNG nhận ghi dành có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác


•   Điều kiện ưu tiên: Ứng viên phải có ELA 30-1 (Kết quả kiểm tra Tiếng Anh dành cho HS trung học), Nghiên cứu Xã hội 30-1, và 1 môn học bổ sung lớp 12,  hoặc tương đương, với kết quả tối thiểu đạt 50%
•   Mẫu đơn ủy thác công khai thông tin cá nhân. Xem link để biết thêm chi tiết: https://www.macewan.ca/wcm/Registrar/EnrolmentServices/FormsCabinet/PERSONAL_INFO_DISCL_AUTHORIZAT
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,500 mỗi năm
•    Phí Hội Sinh viên: $234 mỗi năm
•    Phí Chăm sóc răng và Y tế: $232 mỗi năm
•    Phí Thể dục Thể thao: $168 mỗi năm
•    Phí Công nghệ Thông tin: $70 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021