Diploma cao đẳng - Dịch vụ Hải quan Biên giới (CBS)

Mô Tả Chương Trình Học

Những công nghệ mới và các trọng trách tại cửa khẩu biên giới cũng như các thủ tục và hoạt động dịch vụ cửa khẩu. Phạm vị giao thương tại cửa khẩu vẫn tiếp tục được mở rộng khi nền kinh tế của chúng tôi đang tăng trưởng gắn liền với thị trường thế giới. Khi giao thương qua cửa khẩu vượt ngưỡng con số 1 tỷ đô la một ngày. “Cửa khẩu thông minh” của chúng tôi cần quản lý hiệu quả dòng chảy giao thương cũng như lượng du khách cho phù hợp, vì chúng tôi hướng đến một môi trường trong đó có sự trao đổi và sử dụng nguồn dữ liệu điện tử giữa các quốc gia, cũng như ở Canada, sẽ trở thành một hiện thực lâu dài. Kết quả là tăng trưởng liên tục phải đối mặt với những thách thức nghề nghiệp ở cả hai khu vực nhà nước và tư nhân.

Cơ quan Dịch vụ Hải quan Biên giới Canada (CBSA) sử dụng các nhân viên thực thi pháp luật ở tiền tuyến, các Giới chức phục vụ ở cửa khẩu (BSOs) cần phát huy vai trò và trách nhiệm. BSOs được đào tạo thực hiện chức năng vừa là viên chức Hải quan vừa là viên chức Nhập cảnh, tuỳ theo những đòi hỏi ra vào cửa khẩu mà họ làm việc. Vì Canada là tuyến phòng thủ đầu tiên, nên họ cũng được huấn luyện và trang bị để tự bảo vệ mình, cũng là đảm bảo cho sự an toàn và thịnh vượng chung. 

Chương trình Dịch vụ Hải quan Biên giới mang lại trải nghiệm học thực hành, bằng những công cụ thực thi trong cuộc sống đời thực như máy soi hành lý, hành lý của du khách và ô tô hỗ trợ. Để giúp bạn chuẩn bị các hoạt động có liên quan đến thực thi luật hiện hành trong lĩnh vực này cùng với Cơ quan CBSA. Khoá huấn luyện này cũng có lợi cho những công việc chưa từng áp dụng được tìm thấy trong môi giới, cố vấn, các lĩnh vực vận chuyển và tư nhân (nhập khẩu/xuất khẩu). Xuyên suốt chương trình này bạn sẽ:

•   Nhận biết vai trò và thẩm quyền pháp lý của Hải quan, Nhập cư và Kiểm tra thực phẩm Canada (Cục biên phòng) bao gồm các thủ tục và kỹ năng thi hành luật.
•   Xem xét luật Hải quan, các thủ tục và văn bản, luật Nhập cư
•   Đạt được nhận thức sâu sắc về sự đa dạng phổ quát, thông qua nghiên cứu bổ sung về luật và những điều chỉnh có liên quan tới các Cơ quan chính phủ khác
•   Nâng cao các kỹ năng máy tính, kỹ năng truyền thông, giải quyết tranh chấp và kỹ năng tư duy phản biện, mà những người sử dụng lao động ngày nay đang đòi hỏi cả trong khối tư nhân và nhà nước về Cục biên phòng ở Canada.

Khi bạn kết thúc các khóa học thông thường và chương trình giảng dạy, bạn sẽ phải tham gia vào chương trình học bắt buộc (có co-op) ở doanh nghiệp tư nhân hoặc lĩnh vực tư nhân, nghề môi giới hải quan hoặc cơ quan công quyền, để tích luỹ kinh nghiệm làm việc quý giá, thường gặp khi đi xin việc, nếu bạn đáp ứng được những tiêu chuẩn mà họ đề ra.    
    
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020