Diploma cao đẳng - Dịch vụ Tư pháp và Cộng đồng (CJS)

Mô Tả Chương Trình Học

Là học viên của chương trình Cộng đồng và ngành Tư pháp, bạn sẽ được thử thách học cách làm thế nào để các mối quan hệ mang lại hiệu quả đối với những con người mà bạn quan tâm. Xuyên suốt chương trình Dịch vụ Tư pháp và Cộng đồng này, bạn sẽ học những điều cần thiết để làm việc cùng với người lớn và thanh thiếu niên về những rủi ro trong xã hội, thông qua kinh nghiệm và việc đào tạo ở trường. Khoá học của bạn sẽ bao gồm chương trình học trọng tâm về những mối quan hệ của con người và các kỹ năng thông tin cần thiết, giúp bạn thành công trong lĩnh vực này.

Bạn sẽ được đào tạo những kỹ năng để làm việc trong môi trường có tổ chức và cộng đồng đa dạng. Bạn có thể phải tiếp xúc với những người hiện tại có liên quan, hoặc những người có nguy cơ liên quan tới hệ thống tư pháp hình sự, phúc lợi cho trẻ, hoặc cơ quan sức khỏe tâm thần. Cũng như bạn sẽ tiếp xúc với những người hiện tại bị tù đầy, hoặc những người đang vật lộn với những khó khăn do nghiện ngập, có những hành vi sai trái đối với xã hội, hoặc thiếu những trợ giúp thích hợp.    
    
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020