Diploma Cao đẳng - Giáo dục Mầm non (07911) - Cơ sở phía Bắc

Mô tả chương trình học 


Bằng tốt nghiệp Giáo dục Mầm non (ECE) của Cao đằng Humber tạo điều kiện cho bạn làm việc với trẻ em (sơ sinh đến 12 tuổi) và gia đình của các bé. Sinh viên có thể mong đợi đạt được kiến thức vượt trội, kỹ năng và thái độ sẵn sàng thực hành mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm từ các sinh viên tốt nghiệp chương trình Giáo dục Mầm non trong việc hỗ trợ trẻ em, gia đình và cộng đồng bằng cách tham gia vào các trải nghiệm học tập và mô phỏng sáng tạo. Những trải nghiệm này diễn ra tại các tổ chức như Phòng thực nghiệm Giáo dục Mầm non Carol Reid, cũng như trong Trung tâm Phát triển Trẻ em Humber - tương tác với vườn cây thắng cảnh và sân chơi lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đồng thời khám phá phương pháp sư phạm bao quát đáp ứng và chương trình giảng dạy tiên tiến. Bạn sẽ tìm hiểu về:

•   Trẻ học như thế nào
•   Tầm quan trọng của các mối quan hệ đáp ứng
•   Làm thế nào để tạo môi trường vừa học vừa chơi bao quát đáp ứng cũng như không gian chơi tự nhiên cho trẻ em, gia đình và cộng đồng
•   Sự phát triển của con người
•   Quan sát và phản ánh, chuẩn bị tài liệu sư phạm của trẻ em, gia đình và cộng đồng
•   Công bằng xã hội, hỗ trợ, lãnh đạo và vai trò của chuyên gia Giáo dục Mầm non
•   Tầm quan trọng của việc cộng tác với các cơ quan cộng đồng có liên quan
•   Cách pháp luật và nguyên tắc chỉ đạo của bộ và chính phủ thông báo thực hành.

Sinh viên bắt đầu học vào tháng 1 sẽ được ghi danh vào lựa chọn thủ tục tiến hành nhanh. Tùy chọn này cho phép hoàn thành chương trình bằng tốt nghiệp trong bốn học kỳ liên tiếp. Sinh viên ghi danh vào tháng 5 hoàn thành chương trình văn bằng đầy đủ trong khoảng 20 tháng với một kỳ nghỉ hè giữa học kỳ thứ ba và thứ tư. Sinh viên bắt đầu học vào tháng 9 hoàn thành chương trình trong hai năm học với một kỳ nghỉ hè giữa học kỳ thứ hai và thứ ba.

Chúng tôi tin rằng sinh viên của chúng tôi cần có nhiều kinh nghiệm trong nghề để thành công như những nhà giáo dục mầm non đã tham gia trước đó. Sinh viên có thể mong đợi có được kinh nghiệm thực tập trong tất cả các học kỳ của chương trình và sẽ được yêu cầu hoàn thành khoảng 600 giờ thực tập trong cả bốn học kỳ. Trong bốn học kỳ này, sinh viên có thể có các buổi thực tập làm việc với gia đình và trẻ em (các nhóm tuổi khác nhau) trong các cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc trường mầm non được cấp phép, Trung tâm Trẻ em và Gia đình EarlyON, các chương trình cộng đồng khác nhau, bệnh viện, trường mẫu giáo cả ngày hoặc chương trình chăm sóc trẻ em tại nhà. Một vị trí khác  cho Học kỳ 2, 3 và 4 đảm bảo một loạt các trải nghiệm trước khi tốt nghiệp và trang bị cho sinh viên một loạt các mạng lưới trong cộng đồng để khám phá việc làm trong tương lai.

Nghiên cứu và xu hướng nghề nghiệp, kết hợp với hành động của chính phủ và cộng đồng, cả hai đều thông báo và hỗ trợ lợi ích lâu dài của việc đầu tư vào giáo dục mầm non. Sinh viên tốt nghiệp chương trình chúng tôi vào nghề với kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để trở thành nhà giáo dục có trách nhiệm và bao quát. Sau khi tốt nghiệp, và một khi đã đăng ký với Trường Cao đẳng Giáo dục Mầm non, sinh viên có quyền tiếp cận với một loạt các lựa chọn nghề nghiệp và vai trò trong nghề mầm non như chăm sóc trẻ em, mẫu giáo bán trú, trẻ mầm non, nuôi dạy con cái và chương trình xóa mù chữ gia đình, chăm sóc trẻ tại nhà, chương trình giáo dục mầm non và mẫu giáo, các chương trình trước và sau giờ học, cắm trại, chương trình cộng đồng và chương trình giáo dục phụ huynh.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu cần có: Lớp 12 / THPT
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%


Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ nhập học theo điều kiện.
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng anh lớp 12
•   Hồ sơ tiêm chủng đầy đủ
•   Giấy chứng nhận sơ cứu và CPR-C tiêu chuẩn
•   Kiểm tra hồ sơ hình sự
•   Xin lưu ý rằng chương trình này có yêu cầu nhập học thay đổi theo quốc tịch.
 

Các khoản phí khác


•   Phí phi học phí bắt buộc: $919 mỗi năm
•   Phí Bảo hiểm Y tế: $420 mỗi năm
•   Phí giáo trình và vật tư: $850 mỗi năm
•   Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•   31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   09/08/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   31/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   09/08/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021