Diploma cao đẳng - Hỗ trợ Giáo dục (ED)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cấp chứng chỉ Hỗ trợ Giáo dục hệ hai năm của trường cao đẳng Fleming tạo điều kiện để bạn công tác tại trường, khi trở thành đội ngũ sư phạm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bạn sẽ giúp đỡ những đứa trẻ bị khiếm khuyết về học tập, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật thể lý hoặc giác quan và những khó khăn về hành vi. 

Công nghệ đóng vai trò quan trọng với phòng học và môi trường đào tạo hiện đại, và chương trình này sẽ giúp bạn nâng cao trình độ kỹ thuật số, cũng như các công nghệ hỗ trợ mà bạn sẽ sử dụng để khởi nghiệp trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để hỗ trợ các học viên sử dụng iPads và các phần mềm đang lưu hành, bao gồm Bảng tương tác Thông minh và các công nghệ trợ giúp khác như phần mềm đọc chính tả.

Ở học kỳ thứ hai và thứ ba, vai trò của giáo viên và trợ giảng sẽ được đào sâu và xác định rõ ràng hơn. Bạn sẽ học cách:

•   Quản lý hành vi
•   Cải cách chương trình giáo dục
•   Hỗ trợ những trẻ cá biệt
•   Hỗ trợ lên kế hoạch giảng dạy

Phần lớn khoá huấn luyện này để tích luỹ kinh nghiệm, diễn ra ở những môi trường giáo dục khác nhau trong cộng đồng. Vào học kỳ thứ ba, bạn sẽ mất ba ngày cho một tuần học trên lớp của trường cao đẳng, và hai ngày cho  một tuần học trong lớp ngay tại một trường học. Phần cuối của chương trình là học chuyên sâu, khoá học dài, trải nghiệm học thực tế ở môi trường sư phạm hoặc ở cơ sở giáo dục. Trong khi được bố trí học chuyên sâu này, bạn sẽ phải tiếp xúc với các học viên hội đủ tính cách khác thường như: tự kỷ, khiếm khuyết thể chất, khiếm khuyết nhận thức, khiếm thị, và khiếm khuyết về học tập.    
    
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tối nghiệp lớp 12/Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020