Diploma cao đẳng - Hỗ trợ giáo dục - Nâng cao (EDD)

Mô Tả Chương Trình Học

Học viên chỉ cần 10 tháng để học chương trình Hỗ trợ giáo dục - Nâng cao. Nếu bạn có chứng chỉ cao đẳng hoặc văn bằng đại học, bạn đủ tiêu chuẩn để học chương trình cấp tốc này. 

Hãy khám phá vai trò của giáo viên và trợ giảng. Học cách quản lý hành vi, chương trình giáo dục cải cách, hỗ trợ trẻ em với những nhu cầu đặc biệt. Phần lớn khoá đào tạo này là trải nghiệm ở nhiều môi trường sư phạm khác nhau, trên lớp hoặc trong khuôn viên trường. Phần cuối của chương trình này là dạy chuyên sâu, học kỳ dài, trải nghiệm học thực tế trong một môi trường sư phạm và cơ sở giáo dục.    
    
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có Có chứng chỉ đại học hai năm
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020