Diploma Cao đẳng - Kinh doanh (B125)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Diploma lĩnh vực Kinh doanh gồm 4 học kỳ trang bị cho học viên có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ kinh doanh trong các môi trường địa phương, quốc gia và toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp có thể thể hiện sự hiểu biết thực tế về các nguyên tắc chính và yêu cầu thực tế cần thiết cho sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này được trang bị để làm việc ở các môi trường nhóm đa dạng và đóng góp cho các dự án với kỹ năng thuyết trình và nghiên cứu thực tế. Học viên có thể sử dụng các kiến thức chuyên môn của mình trong nhiều lĩnh vực của một tổ chức để nắm bắt và nắm bắt các chiến lược trong các nhóm đa chức năng.

Kinh nghiệm học tập này sẽ cho phép học viên có thể:

•   Sử dụng các khái niệm/ hệ thống và công nghệ hiện tại để hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh của một tổ chức.
•   Thực hiện các công việc tuân thủ các luật, quy định và thông lệ kinh doanh có liên quan.
•   Phát triển các chiến lược cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn không ngừng để tăng cường hiệu suất làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
•   Áp dụng các nguyên tắc bền vững của công ty, trách nhiệm xã hội và đạo đức của công ty để hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh của một tổ chức.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020