Diploma cao đẳng - Kinh doanh (GBE)

Mô Tả Chương Trình Học

Trong chương trình này, bạn sẽ học những kỹ năng kinh doanh và truyền thông cơ bản để khởi nghiệp thành công. Các học viên của chương trình có thể bắt đầu ngay ở vị trí mới vào nghề hoặc tiếp tục học nâng cao. Chương trình văn bằng Kinh doanh này sẽ mang lại:

•   Tiếp xúc lần đầu với thế giới kinh doanh
•   Trực tiếp trải nghiệm kinh doanh như môi trường làm việc trong thế giới thực. Mô phỏng viễn cảnh bằng ứng dụng phần mềm mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh, nghiên cứu vấn đề, cũng như học trên trường, theo nhóm và học độc lập.
•   Các khoá học bao gồm: quản lý tài chính, truyền thông, tiếp thị, kinh doanh, tính toán, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và các nguồn nhân lực.
•   Lựa chọn học nhanh, khai giảng vào tháng Giêng và bạn có thể bắt đầu ngay, thông qua khoá học mùa hè để hoàn tất lấy chứng chỉ nhanh hơn và tốt nghiệp sớm hơn.
•   Về tính linh động, bạn có thể chuyển đổi một trong những chứng chỉ chuyên ngành kinh doanh của chúng tôi sau học kỳ thứ hai.    

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020