Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Kế toán (B103)

Mô Tả Chương Trình Học

Diploma hệ hai năm ngành Kinh doanh - Kế toán mang đến cho học viên một nền tảng vững chắc về khái niệm và thực hành kế toán cơ bản cũng như các kỹ năng kinh doanh trên diện rộng có liên quan đến phần mềm kế toán ứng dụng, phần mềm xử lý bảng tính và cơ sở dữ liệu, king tế học, truyền thông, luật và thuế. Trải nghệm học tập nghiêm ngặt này sẽ giúp cho học viên có thể xây dựng và thể hiện những kỹ năng cần thiết cho công việc trong lĩnh vực kế toán.

Những kỹ năng chuyên môn sẵn có bao gồm:

•   Xử lý các giao dịch kinh doanh phổ biến
•   Chuẩn bị các báo cáo về hiệu quả tài chính của tổ chức
•   Chuẩn bị các ngân sách và kế hoạch tài chính để hỗ trợ các quyết định quản lý
•   Phân tích hiệu suất làm việc.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020