Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Nhân sự (B134)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình chuyên ngành Kinh doanh - Nhân sự tại Cao đẳng George Brown ở Toronto cung cấp cho sinh viên một phương pháp thực tế để quản trị nguồn nhân lực, trang bị cho sinh viên nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển này. Sinh viên sẽ được học tập để phát triển:

•   Thiết kế các chính sách và các chương trình nhân sự tuân thủ luật lao động.
•   Thu hút, duy trì và phát triển lực lượng lao động sản xuất
•   Quản lý đa dạng người lao động
•   Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc
•   Tư vấn về mối quan hệ lao động/người lao động.

Chương trình học này cho phép học viên học tập và làm việc để đạt được chứng nhận chuyên nghiệp được đề xuất bởi Hiệp hội Chuyên gia Nhân sự Chuyên nghiệp của Ontario (HRPA).

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020