Diploma cao đẳng nâng cao ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính

Mô Tả Chương Trình Học

Đến với Chương trình Cao đẳng Nâng cao hệ 3 năm của trường Cao đẳng Ontario, sinh viên sẽ được đào tạo một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh. Ba học kì đầu giới thiệu sơ lược các lĩnh vực của chuyên ngành kinh doanh. Đến học kì thứ ba, sau khi đã hoàn tất các khóa học về các lĩnh vực thực hành kinh doanh, sinh viên  sẽ chọn chuyên ngành. Ba học kì cuối sẽ tập trung vào chuyên ngành đã chọn hoặc sinh viên có thể chọn một chuyên ngành chính tổng quan và tham gia các khóa học mở rộng thêm từ 2 chuyên ngành trở lên.

Chuyên ngành Tài chính: Tạo một nền tảng giáo dục vững chắc cho sinh viên theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực kế hoạch tài chính, giao dịch ngân hàng cá nhân, đầu tư và tư vấn bảo hiểm. Chương trình này hợp tác với Hiệp hội Tư vấn Tài chính Canada (Advocis) nhằm đảm bảo yêu cầu về thiết kế khung chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Nhà hoạch định Tài chính được chứng nhận (CFP) và hợp tác với Viện Chứng khoán Canada để cung cấp khóa học về Chứng khoán Canada.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác:

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phí Tin nhắn điện tử: $ 909 CAD mỗi năm
•    Phụ phí  bắt buộc: $ 1,433 mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•   28/09/2019 cho kì nhập học tháng 1/2020
•   31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020