Diploma Cao đẳng - Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm

Mô Tả Chương Trình Học


Thành công trong ngành bảo hiểm có nghĩa là đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và vận hành một cách hiệu quả. Cho dù bạn là một doanh nhân muốn sở hữu cổ phần của riêng bạn, hoặc là người đang tìm kiếm một môi trường công ty rộng lớn, chắc chắn bạn sẽ cần thực hiện các kỹ năng về kinh doanh, quản lý, tài chính, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Đây là một chương trình tăng tốc, các sinh viên học liên tục trong thời gian 13 tháng để lấy bằng tốt nghiệp. Chương trình Quản lý rủi ro và bảo hiểm tích hợp các nghiên cứu về kinh doanh với các khóa học dành riêng cho ngành. Các chủ đề về kinh doanh bao gồm: quản lý, tài chính, truyền thông và kế toán - cùng với các khóa học chuyên ngành về nguyên tắc bảo hiểm, bảo lãnh phát hành và yêu cầu bồi thường.

Triển vọng nghề nghiệp là một đặc thù trong lĩnh vực quản lý rủi ro và bảo hiểm, với tỷ lệ việc làm sau đại học gần như 100% - và bạn có thể chuyển tín chỉ sang chương trình cấp bằng Cử nhân Thương mại của MacEwan, tốt nghiệp với văn bằng Diploma chuyên ngành và bằng Cử nhân.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 86.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, Tối thiểu Writing: 21.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 5.5, Tối thiểu Writing: 5.5, Tối thiểu Listening: 5.5, Tối thiểu Speaking: 5.5)  

Chương trình này KHÔNG nhận ghi dành có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác


•   Điều kiện ưu tiên: Ứng viên phải có ELA 30-1 hoặc ELA 30-2 (Kết quả kiểm tra Tiếng Anh dành cho HS trung học), Toán 30-1 hoặc Toán 30-2 và 3 môn học bổ sung lớp 12,  hoặc tương đương, với kết quả tối thiểu đạt 50%
•   Mẫu đơn ủy thác công khai thông tin cá nhân. Xem link để biết thêm chi tiết: https://www.macewan.ca/wcm/Registrar/EnrolmentServices/FormsCabinet/PERSONAL_INFO_DISCL_AUTHORIZAT
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,050 mỗi năm
•    Phí Hội Sinh viên: $234 mỗi năm
•    Phí Chăm sóc răng và Y tế: $232 mỗi năm
•    Phí Thể dục Thể thao: $168 mỗi năm
•    Phí Công nghệ Thông tin: $70 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•   01/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   01/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021