Diploma Cao đẳng - Tài chính Kinh doanh (B133)

Mô Tả Chương Trình Học

Liên hệ với trường

Chương trình học Diploma Tài chính Kinh doanh tại trường Cao đẳng George Brown ở Toronto cung cấp cho học viên kiến thức và những kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Lĩnh vực dịch vụ tài chính tiếp tục phát triển và thích nghi với các nhu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng công nghệ. Con người với kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức về lập kế hoạch tài chính, vận hành trung tâm tổng đài, đầu tư và quản lý rủi ro là rất yếu tố cần thiết trong môi trường phát triển cực nhanh này.

Trong chương trình này, học viên sẽ phát triển các kỹ năng về:

•   Đưa ra các quyết định đầu tư
•   Phân tích các quỹ cần thiết đến khi nghỉ hưu 
•   Áp dụng các nguyên tắc liên quan đến thu nhập ròng, thu nhập chịu thuế, các quyết định về chứng khoán, vốn chủ sở hữu và phân tích thu nhập 
•   Quản lý rủi ro thông qua chiến lược bảo hiểm và nhu cầu cá nhân 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•    Toán học lớp 11 hoặc 12

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020