Diploma cao đẳng - Trợ lý Giáo dục - Hỗ trợ Nhu cầu Đặc biệt (0103)

Mô Tả Chương Trình Học

Là một Trợ lý ngành Sư phạm hay Nhân viên Hỗ trợ Phát triển, bạn được trang bị kỹ năng và có đam mê về hỗ trợ học sinh và người trưởng thành có những nhu cầu đặc biệt trong môi trường mang tính cộng đồng và giáo dục.

Điểm nổi bật của chương trình:
•   Được hưởng lợi từ chương trình cao đẳng độc đáo về phát triển kiến thức, các kỹ năng cũng như năng lực làm việc trong trong môi trường cộng đồng và giáo dục.
•   Có 400 giờ học trải nghiệm học thực địa cả trong môi trường cộng đồng và giáo dục.
•   Các học viên tốt nghiệp nhận được tín chỉ liên quan đến hướng nghiệp về Đào tạo đặt Trọng tâm về Con người và Ngăn ngừa Khủng hoảng Phi bạo lực.
•   Các học viên có nhiều lợi thế giao tiếp chuyên nghiệp thông qua các hội đồng nhà trường cũng như các cơ quan cộng đồng. 
•   Học viên tốt nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ 91% (theo số liệu KPI năm 2017).

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020