Diploma Đại học - Quản trị Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Đây là chương trình hai năm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về tất cả các lĩnh vực quản trị kinh doanh. Bằng Diploma có thể chuyển tiếp lên Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) bốn năm - các khóa học được hoàn thành trong Diploma Quản trị Kinh doanh (DipBA) có thể được sử dụng cho các yêu cầu khóa học của BBA.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một trong số Đại cương Toán 30, Tiền Tính toán 30 hoặc Toán B30; Một khóa học ngôn ngữ, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật cấp độ 30 được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    01/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020