Diploma nâng cao - Công nghệ Kỹ thuật Lượng tử ánh sáng (0751)

Mô Tả Chương Trình Học

Không một ngành kinh doanh hoặc công nghiệp nào mang tính nguyên sơ cho bằng ngành Lượng tử Ánh sáng, môn khoa học về việc chế tạo và sử dụng ánh sáng. 

Hãy thắp sáng những năm tháng phía trước ở thị trường việc làm bằng cách tự trang bị kiến thức chuyên môn về lượng tử ánh sáng với chương trình cao đẳng nâng cao. Cao đẳng Niagara có phòng thí nghiệm đào tạo lượng tử ánh sáng lớn nhất Canada.

Năm cuối của chương trình này bao gồm một dự án nghiên cứu lượng tử ánh sáng tám tháng, kết hợp với các kỹ năng chuyên sâu mà bạn đạt được từ chương trình này, cũng như tạo điều kiện để bạn khởi nghiệp thành công trong ngành lượng tử ánh sáng đang phát triển nhanh chóng này.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh như sau:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Những yêu cầu khác:

•    Tiếng Anh - trình độ lớp 12 hoặc tương đương; Môn Toán – trình độ lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày
 
Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020