Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh (B145)

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng Diploma nâng cao Quản trị kinh doanh được thiết kế để mở ra nhiều cơ hội và lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng nhất trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để làm việc qua cách thức thiết lập nhóm đa dạng và các dự án hàng đầu với các kỹ năng liên quan và thực tế.

Hoạt động học tập sẽ giúp học viên thể hiện khả năng:   

•   Thực hiện và trình bày nghiên cứu để hỗ trợ việc ra quyết định trong kinh doanh
•   Đánh giá và sử dụng các ý tưởng/hệ thống và công nghệ hiện tại để hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh của một tổ chức 
•   Xây dựng kế hoạch kinh doanh để hình thành định hướng chiến lược của một tổ chức
•  Áp dụng thực tiễn nguồn nhân lực để hỗ trợ các mục tiêu quản lý và mục tiêu của tổ chức

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2010 cho kỳ nhập học tháng 01/2020