Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Bán lẻ (B163) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình học Diploma nâng cao ngành Quản trị kinh doanh - Bán lẻ chuẩn bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế cửa hàng, khai thác thị trường ban đầu, hậu cần, hàng tồn kho, lập kế hoạch bảo mật và sơ đồ Planogram. 

Học viên tốt nghiệp có thể chọn làm việc cho một công ty đa quốc gia lớn, chuỗi cửa hàng trên cả nước, cửa hàng outlet cá nhân hoặc chuỗi của hàng outlet nhỏ, đảm nhiệm kinh doanh hộ gia đình; tự mở cửa hàng riêng hoặc bán hàng trực tuyến. Chương trình học ba năm này cung cấp cho học viên nền tảng để phát triển lên những vị trí liên quan đến chức năng bán lẻ tại công ty mà học viên đã chọn làm việc. 

Trải nghiệm học tập sẽ giúp học viên thể hiện khả năng trong:   

•   Kế hoạch và chiến lược để hỗ trợ cho môi trường bán lẻ (tại các cửa hàng và trực tuyến) bao gồm tiếp thị bán lẻ, hậu cần và thiết kế cửa hàng
•   Xây dựng kế hoạch kinh doanh 
•   Đánh giá ý tưởng tiếp thị, bán hàng, chiến lược và áp dụng vào nhu cầu của công ty
•   Áp dụng nguồn nhân lực thực tế để hỗ trợ cho tổ chức và mục tiêu quản lý
•   Thực hiện việc tuân thủ luật lệ, quy định và tập quán trong thương nghiệp 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020