Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Kế toán (0423)

Mô Tả Chương Trình Học

Nếu bạn có khuynh hướng tìm kiếm cho mình một công việc kế toán chuyên nghiệp hoặc quản lý tài chính thì chương trình này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

MỚI! Các học viên của chương trình này giờ đây có cơ hội lấy được văn bằng Cử nhân Thương mại hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) của đại học Nipissing tại cơ sở khu vực bờ Hồ thuộc tỉnh Niagara và học trực tuyến.

Điều kiện nhập học

•   Học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học viên.

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020