Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Quản lý Dự án (B156) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Sinh viên theo học chương trình cấp bằng Diploma nâng cao ngành Quản trị kinh doanh – Quản lý dự án (có kinh nghiệm) sẽ được chuẩn bị để quản lý phạm vi và thay đổi dự án, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro và nhân viên dự án, tạo động lực và thiết lập mục tiêu, sử dụng các công cụ quản lý dự án và thực hiện các nghiệp vụ khác trong việc kết hợp quản lý dự án hoặc trong các vị trí quản lý dự án độc lập. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ được thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng liên quan đến kinh doanh nói chung và quản lý dự án nói riêng.

Trải nghiệm học tập sẽ giúp học viên thể hiện khả năng:   

•   Phân tích tác động của các sáng kiến quản lý dự án của một tổ chức đối với nguồn nhân lực, sự quản lý, chiến lược tài chính và kinh doanh, chính sách và thông lệ của tổ chức
•   Thực hiện kế hoạch dự án bao gồm cân bằng giữa các mục tiêu cạnh tranh và hành động kịp thời để giải quyết các vấn đề và nắm bắt cơ hội
•   Ứng dụng kiến thức tài chính kế toán vào quản lý dự án
•  Phân bổ nguồn nhân lực cần thiết để quản lý tiến trình dự án bằng kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm
•  Làm việc với các nhóm và các bên liên quan một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, tôn trọng sự khác biệt

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020