Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Quản lý Vận hành và Chuỗi dây chuyền Cung ứng (0490) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chào mừng bạn đến với ngành mũi nhọn trong kinh doanh và thương mại, là lĩnh vực dành cho các dịch vụ được cung cấp và các loại hàng hóa được sản xuất. Chương trình này sẽ tạo điều kiện để bạn học cách quản lý vận hành trên thương trường đầy tính cạnh tranh của hôm nay. Hai học kỳ thực tập có Co-op mang đến kinh nghiệm thực tiễn và chương trình nhấn mạnh những kỹ năng về hoạt động kinh doanh, các mối quan hệ giữa con người và các ứng dụng máy tính, mỗi lĩnh vực đều quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp trên thương trường hôm nay. Các học viên có thể theo đuổi lĩnh vực chuyên môn thông qua các hiệp hội khác nhau.

MỚI! Các học viên chương trình này giờ đây có cơ hội lấy văn bằng Cử nhân thương mại hoặc Cử nhân quản trị kinh doanh (BBA) của đại học Nipissing tại cơ sở khu vực bờ Hồ thuộc tỉnh Niagara hoặc học qua mạng.

Điều kiện nhập học

•   Học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh như sau:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020