Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Quản trị Chuỗi cung ứng và Vận hành (B122)

Mô Tả Chương Trình Học

Sinh viên trong chương trình Diploma nâng cao ngành Quản trị Kinh doanh – Quản trị Chuỗi cung ứng và Vận hành sẽ được chuẩn bị để thực hành dự báo tiếp thị, quản lý nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất và các nghiệp vụ khác, trong các lĩnh vực bao gồm hậu cần, vận chuyển, kho bãi, xuất khẩu, lập kế hoạch và dự báo. Các khóa học về Quản trị Chuỗi cung ứng và Vận hành trong chương trình này sẽ cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng liên quan đến kinh doanh nói chung và chuyên môn về chuỗi cung ứng nói riêng.

Hoạt động học tập sẽ giúp học viên thể hiện khả năng:   

•   Phân tích tác động của các sáng kiến chuỗi cung ứng của một tổ chức đối với các chiến lược, chính sách và thực tế quản lý nguồn nhân lực của tổ chức đó
•   Sự tuân thủ của một tổ chức về pháp luật có liên quan đến quốc gia và nội bộ, quy định, nội quy an toàn và tiêu chuẩn chuyên môn 
•   Áp dụng kiến thức về các hàm JavaScript trong chuỗi cung ứng tích hợp bao gồm hậu cần, thu mua, phân phối, vận chuyển và lưu kho
•  Áp dụng các công cụ và nguồn lực chuỗi cung ứng, để đáp ứng các yêu cầu của quản lý chuỗi cung ứng
•   Giải thích các tài liệu tài chính liên quan và đánh giá các chiến lược tài chính hỗ trợ chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020