Diploma ngành Dịch vụ Giải trí và Vui chơi (1202)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình, được thiết kế bởi Khoa Nghiên cứu Cộng đồng và Sức khỏe, cung cấp một chương trình giảng dạy phản ánh trọng tâm của lĩnh vực giải trí hiện tại về khía cạnh sức khỏe và văn hóa. Như vậy, bạn sẽ học được các kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ để:

•   Tạo và thiết lập chương trình năng động và đa dạng thu hút mọi nhóm tuổi
•   Chuẩn bị ngân sách
•   Hoạt động tiếp thị
•   Tuyển dụng, đào tạo, phân công và đánh giá các đội tình nguyện viên

Ngoài việc học trên lớp, chương trình Dịch vụ Giải trí sẽ cho phép bạn áp dụng các kỹ năng vào thế giới thực thông qua chương trình thực tập thực tế có hướng dẫn toàn diện nhất của tỉnh. Bạn sẽ hoàn thành 880 giờ thực hành có giáo viên hướng dẫn, điều này sẽ cho phép bạn phát triển các kỹ năng thực tế quan trọng thông qua việc tích hợp các bài học trên lớp vào các tình huống thực tế.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $590 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020