Dploma cao đẳng nâng cao ngành Lập trình Game

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Cao đẳng Nâng cao hệ 3 năm của trường Cao đẳng Ontario trang bị cho sinh viên kĩ năng trong các nghề nghiệp như Nhà lập trình Game, những ngành nghề theo nhu cầu của các ngành khác gồm giải trí, giáo dục, điều hành chính phủ và sản phẩm tiêu dùng. Trọng tâm của khóa học là thúc đẩy quá trình thực hành xuyên suốt khóa học về thiết kế và lập trình game, ảnh truyền thống và ảnh số, biên soạn chương trình, hoạt họa và lập trình. Lập trình máy tính cũng là một phần thiết yếu của chương trình này. Ngoài ra, sinh viên còn được thực hiện các đồ án cá nhân và đồ án theo nhóm. 

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác:

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phụ phí  bắt buộc: $ 1,433 mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019