Khối ngành Kinh tế - Luật

Cử nhân ngành:
 • Quản lý thể thao
 • Truyền thông/ Marketing kỹ thuật số
 • Du lịch/ Khách sạn/ Sự kiện
 • Quản trị kinh doanh/ Thương mại
 • Kế toán
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Marketing
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị chuỗi cung ứng
Thạc sĩ ngành:
 • Quản trị kinh doanh/ Thương mại
 • Đánh giá đầu tư/ Thống kê/ Bảo hiểm
 • Quản lý y tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng