Lớp 10

Mô Tả Chương Trình Học


Ở lớp 10, học sinh khám phá chương trình nghệ thuật nghiên cứu Canada và thế giới, nghiên cứu cổ điển, ngôn ngữ quốc tế, giáo dục sức khỏe và thể chất, toán học, ngôn ngữ bản địa, nghiên cứu bản địa, kiến thức cơ bản của khoa học, khoa học xã hội và nhân văn, và giáo dục công nghệ.

Lưu ý: Bắt buộc đăng ký nội trú đối với tất cả các học sinh đi du học mà không có cha mẹ đi kèm trong hai điều khoản bắt buộc tối thiểu. Học sinh chỉ có thể tham gia chương trình homestay nếu phụ huynh học sinh hoặc người thân trực tiếp sống ở Vancouver và gần trường trung học Bodwell và họ phải là công dân Canada.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 9
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 75.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh: KHÔNG

 

Những yêu cầu khác


•   Hồ sơ cá nhân: Xem link để biết thông tin chi tiết: https://bodwell.edu/wp-content/uploads/2017/01/student-profile_2017-18_v02fillable.pdf
•   Mẫu đơn giới thiệu (hoàn thành bởi Giáo viên hiện tại): Xem link để biết thông tin chi tiết: https://bodwell.edu/wp-content/uploads/2017/01/teacher-reference-letter_2017-18_v02fillable.pdf
 

Các khoản phí khác


•    Phí Nội trú: $21,000 mỗi năm 
•    Phí Đồng phục: $1,000 mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt và CLB: $1,125 mỗi năm
•    Phí CNTT: $600 mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $400 mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 15 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/10/2019 cho kỳ nhập học tháng 02/2020
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 07/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    31/10/2020 cho kỳ nhập học tháng 02/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021