Lớp 11

Mô Tả Chương Trình Học


Ở lớp 11, học sinh khám phá về nghệ thuật, nghiên cứu Canada và thế giới, nghiên cứu cổ điển, ngôn ngữ quốc tế, giáo dục sức khỏe và thể chất, toán học, ngôn ngữ bản địa, nghiên cứu bản địa, khoa học đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, và giáo dục công nghệ.

Hỗ trợ tiếng Anh

Trường Quốc tế UIS có chương trình đào tạo ESL bao gồm 5 cấp độ: ESLAO, ESLBO, ESLCO, ESLDO và ESLEO. Mỗi cấp độ dài 10 tuần. Học sinh sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Anh và được xếp vào một trong các cấp độ ESL, nếu có yêu cầu ghi danh.

Xin lưu ý rằng nếu học sinh đang ghi danh khóa ESL thuộc 1 trong các cấp độ ESLAO, ESLBO hoặc ESLCO, thì sẽ không thể tham gia bất kỳ khóa học tín chỉ trung học nào khác vì những ràng buộc liên quan. Học sinh không thể  lấy tín chỉ trung học cho đến khi họ đạt đến cấp độ ESLDO. Học sinh đang theo học cấp độ ESLDO hoặc ESLEO có thể chọn học một hoặc hai khóa học khác cùng một lúc.

Chi phí của khóa học ESL là $ 3,360 mỗi cấp độ.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 9
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh: KHÔNG

Những yêu cầu khác


Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh: Học sinh được chấp nhận vào chương trình phải làm bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh trước khi đến trường để trường chuẩn bị kế hoạch học tập.
 

Các khoản phí khác


•    Phí Bảo hiểm Y tế: $600 mỗi năm
•    Phí Homestay: $1,000 mỗi tháng
•    Phí Đưa đón: $100 mỗi chuyến
•    Phí Thuê phòng trọ: $1,000 mỗi tháng
•    Phí Đồng phục: $250 mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 15 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 04/2020
•    30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 07/2020
•    30/06/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    31/08/2020 cho kỳ nhập học tháng 11/2020
•    31/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2021