Lớp 12

Mô Tả Chương Trình Học


Năm lớp 12, học sinh khám phá các chương trình nghệ thuật, nghiên cứu về Canada và thế giới, nghiên cứu nghệ thuật cổ điển, ngôn ngữ quốc tế, giáo dục sức khỏe và thể chất, toán học, ngôn ngữ bản địa, nghiên cứu bản địa, khoa học đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, và giáo dục công nghệ.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 11
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh: KHÔNG

Những yêu cầu khác


•   Bảng điểm: Các học viên phải nộp bảng điểm của 3 niên khóa đã hoàn thành gần nhất
 

Các khoản phí khác


•    Phí Bảo hiểm: $735 mỗi năm 
•    Phí Công nghệ và Internet: $150 mỗi năm
•    Phí CLB và Hội Học sinh: $100 mỗi năm
•    Phí Đồng phục: $600 (một lần)
•    Phí Hồ sơ ghi danh: $300 (một lần)
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 15 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/12/2019 cho kỳ nhập học tháng 03/2020
•    28/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•    30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 07/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 08/2020
•    31/07/2020 cho kỳ nhập học tháng 10/2020
•    31/12/2020 cho kỳ nhập học tháng 03/2021