MBA Điều hành- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Executive MBA - Master of Business Administration)

Mô tả chương trình học:

Nếu sinh viên muốn trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh hoặc CEO của ngày mai, sinh viên cần các khuôn khổ để giúp quản lý sự phức tạp của thế giới kinh doanh, với nhiều kỹ năng và mối quan hệ chuyên nghiệp hơn.

Cho dù sinh viên đang leo lên các bậc thang của công ty, xây dựng doanh nghiệp của riêng mình hoặc đưa mọt tổ chức phi lợi nhuận lên cấp độ tiếp theo, MBA điều hành có thể giúp sinh viên đạt được tiềm năng không giới hạn của mình.

Xuất phát từ Trường Quản lý Tốt nghiệp Sydney, bằng sau đại học này cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về thực tiễn quản lý đương đại, đổi mới và kinh doanh đương đại, tài chính doanh nghiệp và chiến lược- tất cả các công cụ sinh viên cần để lãnh đạo một tổ chức trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh, phát triển nhanh chóng này.

MBA điều hành được thiết kế đặc biệt để giải quyết những thách thức sinh viên sẽ gặp khi là một nhà lãnh đạo kinh doanh. Các đơn vị bài học bao gồm Môi trường kinh doanh, Ra quyết định tài chính, Cơ sở quan lý, Quản lý tiếp thị, Lãnh đạo mới nổi, Hành vi tổ chức đương đại, Phát triển doanh nghiệp, Tài chính quản lý,Quản lý giá trị khách hàng, Sáng tạo đổi mới và khởi nghiệp, Quản lý chiến lược, Đàm phán và Quản lý giải quyết xung đột, Kinh tế quản lý và quản trị doanh nghiệp và một trăm ngày(One Hundred Days).

One Hundred Days dựa trên tiền đề rằng, bất kể mức độ kinh nghiệm của sinh viên, tất cả các nhà quản lý đảm nhận trách nhiệm mới cần xác định các bên liên quan chính và hiểu các hoạt động kinh doanh cảu HR, mục tiêu tài chính và chiến lược tiếp thị, Đơn vị bài học này tập trung một trăm ngày đầu tiên trong vài trò quản lý mới. Sinh viên sẽ phát triển và sử dụng các nghiên cứu về lãnh đạo và quản lý của mình trong một loạt các môi trường kinh doanh thực tế. Thêm vào đó, đơn vị Dự án Kinh doanh ứng dụng sẽ cho sinh viên cơ hội áp dụng các lý thuyết và khuôn mẫu liên quan để giải quyết vấn đề trong một dự án kinh doanh quan trọng.

Sự nghiệp

Khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp như:
  • Quản lý
  • Giám đốc
  • Trưởng nhóm kinh doanh

Điều kiện nhập học:
 
  • Sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân đại học hoặc cao hơn trong bất kì ngành học nào.

Yêu cầu tiếng anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
  • Tối thiểu IELTS (Academic) đạt 6,5 (trong đó tối thiểu Reading: 6,0; Writing: 6,0; Listening: 6,0; Spaeking: 6,0)
  • Tối thiểu TOEFL: tổng điểm là 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13
  • Person Test of English Academy (PTE): 58, kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước