Quản lý dự án Project Management (Post-Degree Diploma)

1. Tổng quan chương trình Project Management (Post-Degree Diploma)

 
Đưa kỹ năng quản lý của bạn lên một tầm cao mới với Bằng sau đại học về Quản lý dự án. Trong chương trình 1 năm này, bạn sẽ học các lý thuyết, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án mà bạn cần để đáp ứng các mục tiêu của dự án đúng thời gian và ngân sách, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao. Khi tốt nghiệp, bạn sẽ sẵn sàng đảm nhận các vai trò như quản lý xây dựng, quản lý kỹ thuật, quản trị viên tài sản, quản lý dự án CNTT và hơn thế nữa.

Được chứng nhận
Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức và kỹ năng để tham dự các kỳ thi chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới của Viện Quản lý Dự án sau đây: Certified Associate in Project Management (CAPM), Project Management Professional (PMP) và Project Management–Agile Certified Practitioner (PMI-ACP). Trung bình, các nhà quản lý dự án có chứng chỉ PMP kiếm được 20% tiền hơn so với những người không có chứng chỉ. (theo https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp)
 

2.  Điều kiện tốt nghiệp

 
 • Hoàn thành 30 tín chỉ
 • Yêu cầu đạt tối thiểu điểm C cho mỗi môn
 • 70% các khóa học phải được hoàn thành tại Douglas College (tương đương 21 tín chỉ) 
 • Các khoá học được công nhận trước đây để vào chương trình này vẫn có thể được áp dụng, tuy nhiên cần tham gia thêm các khoá học bổ sung số tín chỉ cần thiết
 • GPA tối thiểu 2.0
 

3. Yêu cầu nhập học

 
Tất cả các ứng viên nhập học vào trường phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
 
 • Tốt nghiệp trung học tại BC (hoặc tương đương trong hệ thống trường học khác) hoặc
 • Một khóa học ngắn hạn tốt nghiệp trung học BC hoặc
 • 19 tuổi vào cuối tháng đầu tiên của học kỳ đầu tiên hoặc
 • 17 tuổi vào ngày đầu tiên của học kỳ đầu tiên và đã không đến trường ít nhất một năm
 • Hoàn thành chứng chỉ hoặc tương đương từ một chương trình có nhu cầu đặc biệt và đã đi học được 12 năm
 
Ngoài ra:
 
 • Ứng viên phải có bằng đại học được công nhận ở Canada hoặc bằng chứng nhận tương đương từ một tổ chức được phê duyệt của một quốc gia khác. 
 • Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh của trường.
 
Yêu cầu tiếng Anh
 
 • TOEFL iBT tối thiểu 83 điểm
 • IELTS tối thiểu 6.5
 • Nếu chưa đáp ứng yêu cầu trên, bạn vẫn có thể nhận thư mời nhập học với điều kiện phải hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh của trường (Douglas College English Assessment)
 

4. Học phí và Kỳ nhập học

 
Các khoản phí cho 1 năm học (3 học kỳ)
Học phí: $ 17,400 CAD
Phí khác (hoạt động sinh viên, đi lại, y tế,..): $ 1,180 CAD
Tổng cộng: $ 18,580 CAD

Hạn chót nộp hồ sơ 31/5/2020 với kỳ nhập học Tháng 9/2020